Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

Nová Enterprise storage Hitachi VSP G1000: výkon, dostupnost a virtualizace!

30.04.2014, 10:41

Hitachi Data Systems uvedla 24.4.2014 nový diskový systém kategorie enterprise. Virtual Storage Platform ( VSP ) G1000 plně navazuje na předcházející generaci enterprise úložných systémů a posouvá jej dále jak po stránce výkonnějšího hardware, tak zcela nových funkcionalitách mikrokódu.

G1000

Nový Hitachi diskový systém G1000 kategorie "Enterprise"

Nový systém je postaven na aktuálních technologiích a to znamená, že hranice počtu procesorů, jejich výkonností, velikostí cache  a podobně jsou opět několikanásobně posunuty dál.

Výkonnost

Oproti předcházející generaci enteprise diskových systémů Hitachi VSP je navýšení výkonu oproti minulé generaci více než trojnásobné:

•  transakční rychlost více než 3 miliony IOPS
•  propustnost více než 48GB/sec

Podobně jako minulá generace je i G1000 z hlediska architektury postaveno na architektuře výpočetní matice, kde veškeré komponenty (procesory, cache, Front-End a Back-End porty) mohou navzájem komunikovat. Komunikace se odehrává prostřednictvím 7. Generace Hi-Star crossbar switche s interní propustností 896 GB/s.

Rozšiřitelnost G1000 podporuje maximálně 2304 2,5“ palcových pevných disků , 1152 3,5“ palcových disků, 384 SSD disků nebo 192 Flash Module Drajvů (což je proprietární technologie Flash controllerů Hitachi) . K dispozici je až 192 8 Gb Fibre Channel ( FC ) portů s plánovaným 16Gbit FC v řádu několika měsíců.  Pro prostředí mainframe je k dispozici až 176 FICON portů a případně 176 FCoE (Fibre over Etheret) portů. Možnosti cache narostly – aktuálně je konfigurovatelné od 6GB po 2TB.

 

Software

Nový operační systém Hitachi Storage Virtualization ( SVOS )  posouvá i hranice diskové virtualitace.  Je možné vytvářet active-active storage clustery a zdokonalena je i bezvýpadková migrace mezi systémy. S novými funkcionalitami je možné migrovat data mezi lokalitami, přičemž tato migrace je pro aplikace transparentní. Zmigrované LUNy si podrží svoji identitu a chování vůči aplikacím tak odpovídá, jako by se jednalo o jedno úložiště rozložené přes více lokalit.

global device

Disková virtualizace přináší možnost učinit data nezávislá na hardwarové platformě storage. Je možné vytvářet tzv. "Virtual Storage Machine", která abstrahuje fyzické identifikátory logických disků a vytvoří "Global Active Device" .

 

Praktická využitelnost této technologie přináší možnost vytvářet logické disky, které jsou fyzicky rozloženy přes více samoststatných diskových systémů, ale vůči serverům jsou prezentovány jako jeden LUN s jednou identitou. V případě kompletní havárie jedné storage (např. z důvodu živelné pohromy) servery bezvýpadkově pracují dále s daty, které jsou v druhé lokalitě. To vše transparetně, bez nutnosti serverových clusterů.

 

Technická specifikace

Stránky výrobce zde.

tech spec