Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Monitoring kvality služieb

Poskytovanie služieb v náležitej kvalite na základe príslušných parametrov (SLA) sa stáva nevyhnutnou požiadavkou v každej organizácií bez ohľadu na to, či ide o interných, alebo externých zákazníkov. Dohľad nad hardvérovou a softvérovou infraštruktúrou umožní optimalizovať celé IT prostredie, v maximálnej možnej miere predchádzať potenciálnym výpadkom v akejkoľvek jeho časti, pokiaľ však k nim dôjde, veľmi rýchlo analyzovať miesto a príčinu problému a tým pádom eliminovať prípadné finančné straty pre podnik.

Pre organizácie poskytujúce služby koncovým používateľom je veľkou výhodou možnosť monitorovať kvalitu práve z pohľadu používateľa naprieč všetkými komponentmi, ktoré sa na danej službe podieľajú. Okrem technických informácií je možné sledovať a vyhodnocovať obchodné ukazovatele, týkajúce sa jednotlivých používateľov a ich správania a tým pádom mať možnosť pripravovať , prípadne meniť svoje stratégie a zvyšovať konkurencieschopnosť podniku.