Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

Rozhovor pro COMPUTERWORLD

15.01.2014, 14:00

Spolupracovali jsme na přípravě článku a srovnání produktů pro odborný časopis COMPUTERWORLD. Předmětem rozhovoru bylo téma o nástrojích pro zálohování a obnovu podnikových dat.

Jak se vyvíjí poptávka po nástrojích pro zálohování a obnovu podnikových dat? Pozorujete odklon firemních zákazníků od nákupu vlastního softwaru pro provoz on-site ve prospěch outsourcingu nebo cloudového zálohování dat?

Zákazníkem společnosti 3S.cz, s.r.o. jsou především střední a větší firmy, kde podstata cloudu a úspor založených na sdílení zdrojů více uživateli ne zcela koresponduje s mimořádnými požadavky této klientely na výkony a kapacity. Nicméně se setkáváme s oběma případy. Svým zákazníkům nabízíme konzultační služby, kde jim vypočítáme tzv. business case přesně podle jejich potřeb a ten ukáže kterou cestou se vydat. Pro některé se ukáže být efektivnější forma cloud backupu, jiným se vyplatí postavit nebo inovovat vlastní backup řešení pomocí moderních efektivních backup nástrojů, jako je např. Hitachi Data Instance Manager.

 Které novinky na poli zálohování a obnovy dat pokládáte za opravdu přelomové?

Přelomovou novinku na poli zálohování představuje produkt Hitachi Instance Data Manager (HDIM). HDIM představuje efektivní, konsolidované řešení zálohování a archivaci aplikací. Prvním revolučním prvkem je interaktivní grafický způsob ovládání programu HDIM. Uživatelé si doslova kreslí zálohovací scénáře svých aplikací. Před vlastním nasazením se scénář otestuje, zda všechny komponenty (aplikace, Data story, replikace, politiky) fungují podle požadavků uživatele. Dalším revolučním prvkem programu HDIM je inteligentní funkce live backup eliminující problémy s backup okny a SLA. Samozřejmostí je deduplikace zálohovaných dat. Pomyslnou třešničkou je funkce dlouhodobé archivace emailů a souborů s nativní podporou funkcí Hitachi digitálního archivu, který je certifikován pro archivaci dokumentů podle české legislativy. 

Obrazek 1

Jaký model zálohování (pásky, disky, cloud..) je v současnosti nejvýhodnější pro malé a střední firmy a proč? Měl by se nějak lišit přístup malých a velkých firem k zálohování a obnově dat?

Každý klient, včetně malých i středních firem, má svoje specifické požadavky a cení si data jiným způsobem. Je to dáno zejména  tím, do jaké míry je business firmy závislý na fungujícím IT. Proto je nutný individuální přístup a odpověď na tuto otázku nelze zobecnit. Lze však říci, že za poslední desítku let pozorujeme odklon od klasického páskového backupu k moderním technologiím využívající deduplikace, kontinuální ochranu dat a další technologie zlepšující rychlost a granularitu případné obnovy při co možná nejmenší kapacitě záloh. Specifikem velkých zákazníků je, že i přes tyto moderní technologie požadují (… a právem) instanci „poslední záchrany“ – většinou v podobě páskových knihoven. Dokonce se zdá, že páskové knihovny prožívají v posledních letech renesanci a kontrakt se společností Quantum nám umožňuje pokrýt potřeby zákazníků od knihoven s desítkami po tisíce pásek.

 Jaký největší prospěch mají uživatelé z metody kontinuálního zálohování?

S rostoucím objemem dat, také rostou časová okna nutná pro provedení zálohy. Eliminace těchto oken klade nároky na výkonná primární i zálohovací úložiště, knihovny s mnoha mechanikami atd.  Zkostnatělý přístup běžných zálohovacích SW pak vede k tomu, že v okamžiku spuštění zálohovací úlohy dochází k obrovské utilizaci celého prostředí s významnými dopady do produkce. Metoda kontinuálního zálohování eliminuje zálohovací okna a přináší možnost sestavit bod obnovy k téměř libovolnému časovému okamžiku.

Obrazek 2

Čeho by se měli z hlediska zálohování a obnovy dat vyvarovat organizace při nasazování mobilních zařízení do podnikových procesů?

Používání zastaralých produktů tzv. modulární koncepce. Tyto produkty jsou často postavené na křehkých základech zastaralých předpokladů, koncepcí a funkcí, které byly poplatné době vzniku produktu. Všechny moderní funkcionality jsou na původní jádro „naroubovány“ a jen horko těžko se přizpůsobují dynamickým trendům moderních technologií. Daň za přizpůsobení spočívá v konverzi moderních potřeb na jejich zastaralou architekturu, a to přináší řadu omezení, komplikací a dalších nákladů.

 

Ing. Jiří Dražil
obchodní ředitel společnosti 3S.cz, s.r.o.