Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Odborná sekcia

Zálohovavcí knihovny a nové LTO generace mechanik

22.05.2014, 09:15

Každý klient, včetně malých i středních firem, má svoje specifické požadavky a cení si data jiným způsobem. Je to dáno zejména tím, do jaké míry je business jeho firmy závislý na fungujícím IT. Ať se již jedná o jakoukoliv situaci, zálohování stále hraje nepostradatelnou roli. Vysoké výkony dnešních serverů přinesly nové technologie zálohování do disků založené na deduplikaci a replikacích mezi lokalitami. I přes mírný odklon od konvenčního zálohování do pásek je realitou velkých zákazníků, že požadují (… a právem) instanci „poslední záchrany“ – v podobě páskových knihoven.

Partnerství s lídry

Quantum je lídrem v oblasti produkce zálohovacích knihoven. 3S.cz se téměř desítku let specializuje na pokrytí potřeb klientů v oblasti primárních úložišť (diskových polí) a následného backupu. A právě v oblasti zálohovacích knihoven se od počátku věnujeme produktům Quantum, kde můžeme prokázat naši zkušenost řadou úspěšných instalací napříč všemi odvětvími - GOV, stavebnictví, softwarové firmy, televizní společnosti a další.

Současné zálohovací mechaniky

Současné systémy zálohovacích knihoven jsou postaveny na zálohovacích mechanikách LTO. Linear Tape Open (LTO) je technologie, která se používá pro záznam dat na magnetické pásky. Vznikla ve spolupráci firem IBM, Hewlett-Packard a Seagate. LTO je otevřený formát a díky své užitné hodnotě a zajímavé ceně, vyplývající ze silně konkurenčního prostředí, porazil všechny ostatní technologie. Trh, na kterém existovaly desítky vzájemně nekompatibilních mechanik a pásek (z těch významnějších: DLT, SDLT, VXA, SLR, VS80, AIT, SAIT, DAT a další) se úpadkem všech ostatních zpřehlednil. V současné době je k dispozici LTO mechanika šesté generace, která umožňuje uložení až 6,25 TB na jednu pásku.

LTO tape

 

Až 35 TB na jednu pásku!

V roce 2010 firma FUJIFILM Corporation uvedla na trh novou Barium Ferritovou technologii záznamové vrstvy datových pásek. Tato technologie umožní ve svém důsledku vývoj datových pásek o kapacitách až 35 TB. Základem této technologie jsou Barium Ferritové (BaFe) částice, které jsou oproti klasickým metalickým částicím záznamové vrstvy stabilnější a menší, což vede ke zlepšení vlastností magnetické záznamové vrstvy. Tato technologie našla uplatnění v  generaci LTO-6 pásek. Cesta k plánovaným mechanikám LTO-7 (6,4 TB) a LTO-8 (12,8 TB) se tak otevřela i po stránce fyzikálních vlastností záznamového média.

BAFE

 

3S.cz -  Autorizovaný servisní partner produktů Quantum

Společnost 3S.cz na základě dlouholeté spolupráce se společností QUANTUM potvrdila svoji pozici získáním statutu ASP - Autorizovaného servisního partnera. Tato vysoká úroveň specializace nás posouvá blíže know-how výrobce a zároveň umožňuje flexibilnější cenotvorbu.

i500 -Inteligentní pásková knihovna střední třídy

Zálohovací knihovna Scalar i500 společnosti Quantum představuje technologickou špičku v oblasti knihoven a zároveň jednoduchý způsob rozšiřování, který je založen na modulární koncepci s průběžnou robotikou. A právě díky  spojení modulární konstrukce s kontinuální robotikou dosahuje systém Scalar i500 nejlepší rozšiřitelnosti, nejvyššího výkonu a zejména špičkové spolehlivosti.

i500

Řada knihoven společnosti Quantum označená kategorií "i"  přináší proaktivní monitorování                       a vzdálenou diagnostiku, díky které se výrazně zkracují jak počty požadavků na servis, tak i čas jejich vyřešení. Škálovatelnost podle požadované kapacity umožňuje růst z 41 slotů po 409 slotů pro zálohovací média a to bez přerušení provozu. Zálohovací knihovna se tak může současnou generací mechanik LTO-6 modulárně přizpůsobit potřebám zákazníků od několika desítek TB po jednotky PB. Navíc lze knihovnu Scalar i500 snadno integrovat se zálohováním pomocí virtuálních páskových knihoven Quantum DXi.

Zálohovací knihovna i500 v České televizi

Díky užitné hodnotě zálohovacích knihoven i500 si Česká televize vybrala v závěru roku právě tuto platformu pro potřeby zálohování a archivace. Knihovna byla konfigurována v nejvyšší možné kapacitě a to v konfiguraci s 409 sloty a mechanikami LTO-6. Úložná kapacita tedy přestavuje cca  2,5 PB. Portfolio produktů realizovaných společností 3S.cz v České televizi se tak z diskových systémů HITACHI, specializovaných sdílených Hi-Perfomance filesystémů (StorNext) rozrostlo i o platformu pro zálohování.

Zálohovací řešení od stovek TB po stovky PB - Quantum i6000

Pásková knihovna podnikové třídy Scalar i6000 je určena speciálně pro archivaci a dlouhodobé uchovávání dat. Systém Scalar i6000 přináší mnoho nových funkcí, například software iLayer příští generace, nové řešení síťového úložiště, technologie EDLM (Extended Data Life Management), Dual Robots, Active Vault a možnost hromadného načítání I/E.

i6000

Počet slotů je možný od 100 až po 12006 slotů. Celá knihovna disponuje enterprise vlastnostmi jako jsou Dual Robot, Control & Data Path Failover. Knihovnu je možné rozdělit až na 16 logických knihoven.