Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Storage analytics

Společnost 3S.cz  se ve spolupráci s Hitachi Vantara podílí na vývoji softwarových prostředků pro  performance analýzu, optimalizaci uživatelských konfigurací diskových systémů Hitachi a automatické reportovací nástroje.

Softwarový balík Storage Analytics je v současnosti již v osmé verzi a má za sebou více než 3 roky kontinuálního vývoje.

Protože v praxi o výběru a konfiguraci úložiště rozhodují tvrdá ekonomická data, je reálné nasazení pole vždy kompromisem předpokládaných potřeb a pořizovací ceny. Služby poskytované IT odděleními se však v čase vyvíjejí. Proto je nezbytné v průběhu času diagnostikovat, jak si diskové systémy vedou - aneb kontrolovat kvalitu služeb zejména pohledem latencí a datových toků. Na základě diagnostiky pak proaktivně a s předstihem plánovat konfigurační opatření tak, aby vývoj firemního IT nepřipomínal pouze "hašení požárů".

Proč provádět Storage Analytics?
  • Poskytuje inteligentní analýzu vytížení prostředků diskového pole
  • Umožňuje izolovat a diagnostikovat úzká hrdla infrastruktury a proaktivně nabízí konfigurační doporučení
  • Usnadňuje IT manažerům efektivní plánování a přidělování diskových zdrojů aplikacím na základě detekce rezerv vytížení diskového systému
  • Odhaluje případné konfigurační nedostatky analýzou vzájemných vazeb entit diskového pole vůči serverové infrastruktuře

Business benefity
  • Storage Analytics pomáhá správně optimalizovat a řídit výkon Hitachi diskových polí. Vytváří podklady pro efektivní přidělování zdrojů klíčovým firemním aplikacím jako je např. Oracle, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange a virtualizační vrstvě VMware/Hyper-V. Umožňuje šetřit provozní náklady na diskové pole maximalizováním jeho využití při zachování požadované úrovně služeb.
  • Díky archivaci performance dat je možné provádět časovou analýzu trendů vytížení diskového pole a na základě těchto dat plánovat a přijímat opatření.

Novinky verze 8

Verze 8.1 přináší řadu novinek vycházející vstříc zejména managerskému pohledu na využití centrálního úložiště v rámci datového centra. Byl vyvinut skriptovací jazyk umožňující automatické generování reportů na základě templates. Je tak možné vytvářet reporty určené technickým oddělením, IT managerům, reporty pracovním skupinám do jaké míry jejich projekt utilizuje zdroje a další.  Tyto reporty mohou být v HTML, PDF a případně odeslány emailem na základě požadovaných kritérií.  Příklad jednoho z možných výstupů reálné instalace naleznete zde.