Zavřít
Vstúpiť Nasledujte nás

3S.sk

Odborná sekcia

Hitachi Virtual Storage - nová dimenze datových center

18.06.2014, 17:15

Nový Hitachi enterprise diskový systém VSP G1000 přichází s přelomovou novinkou měnící uvažování a plánování datových center. Touto novinkou je Hitachi Virtual Storage Machine, která je pomyslnou třešničkou Hitachi enteprise architektury.

ARCHITEKTURA NOVÉHO DISKOVÉHO SYSTÉMU

VSP G1000 přichází s novou generací osvědčené architektury HiStar. HiStar architektura je mainframovského typu, vyznačující se vysokou úrovní paralelního zpracování datových toků, propustností a výkonu s minimální dobou odezvy.

Pro milovníky čísel VSP G1000 nabízí 3 000 000 IO/s, 896 GB/s interní propustnost, 2 TB cache nebo 128 CPU. Komu by se zdálo 128 CPU málo, tomu musíme opět připomenout, že se bavíme o Hitachi unikátní architektuře typu mainframe, kde jedno CPU odpovídá 7,5 CPU konkurenčních technologií. Pokud by se tedy chtěl konkurenční model pasovat se 128 CPUčky nové G1000, musel by mít 960 CPU!

DATA NEZÁVISLÁ NA KONKRÉTNÍM HARDWARE

Jak je vidět nové VSP G1000 nabízí aktuálně bezkonkurenčně nejvýkonnější platformu diskového systému pro enterprise prostředí. Novinkou je tenká vrstva tzv. hypervizoru, který je implementován na hardwarové úrovni a umožňuje definici Virtual Storage Machine. Tento hypervizor Hitachi se nazývá Storage Virtualization Operating System (SVOS) a je součástí základního vybavení nového VSP G1000.

VIRTUAL STORAGE MACHINE

Konfigurace Hitachi Virtual Storage Machine je plně v rukou storage administrátora a obsahuje následující nastavení:

  • Model virtuálního diskového systému
  • Sériové číslo virtuálního diskového systému
  • Jméno virtuálního diskového systému
  • HDD (FMD, SSD, SAS, NLSAS)
  • Cache
  • Front-End port

Storage administrátor může za běhu, tzn. online, pro aplikace nejen měnit konfiguraci Virtual Storage Machine, ale může se také Virtual Storage Machine přesouvat z jednoho diskového systému VSP G1000 na jiný, nebo ji může rozprostřít mezi více (aktuálně 2) diskových systémů VSP G1000, a tím prolomit potenciální limit 3 000 000 IO/s jednoho systému VSP G1000.

Storage cluster

Součástí takovéto Metro/Geo Virtual Storage Machine je speciální typ LUNu, tzv. Global Active Device (GAD). GAD využívá oba hostitelské diskové systémy VSP G1000 v režimu aktiv/ aktiv s preferencí kratší cesty. Server nebo aplikace pracují s takovouto Virtual Storage Machine a jejími GAD LUNy zcela normálním způsobem resp. GAD je pro ně zcela transparentní. Metro/Geo Virtual Storage Machine nabízí kromě větší výkonnosti, také funkci vysoké dostupnosti, která je dalším klíčovým požadavkem enterprise prostředí a jejich zákazníků. Nyní jsou kritické aplikace chráněny nejen vůči dílčímu výpadku HW, ale i proti kompletnímu výpadku jednoho systému. Garance 100% dostupnosti se tak stává všední záležitostí.

K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Hitachi Virtual Storage Machine umožňuje zákazníkovi flexibilně reagovat na měnící se požadavky ze strany businessu, SLA a dynamicky, bez výpadku, měnit konfiguraci Hitachi Virtual Storage Machine z lokální na Metro/Geo a zpět.

SNADNÉ MIGRACE BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU DISKOVÉHO POLE

Lahůdkou nasazení Hitachi Virtual Storage Machine je potom skoncování s nepříjemnými, problematickými a riskantními migracemi dat ze starého diskového systému na nový. Ve světě Hitachi Virtual Storage Machine tato nepříjemnost odpadá. Nový diskový systém se začlení do farmy existujících enterprise diskových systémů Hitachi a v případě potřeby se na něj bezvýpadkově přesune existující Virtual Storage Machine (taková Hitachi Storage Motion operace). Potom starý diskový systém, který nehostuje žádnou Virtual Storage Machine, bude vyčleněn z farmy a odpojen.

 

NOVÝ MANAGEMENT

Zavedení nového konceptu Virtual Storage Machine si také ze strany Hitachi vyžádal přepracování managementu. Nový nástroj pro správu Hitachi Command Suite verze 8 přináší funkce pro správu Virtual Storage Machine. Uživatelé zde mohou, kromě standardní správy všech diskových systémů Hitachi, provádět rutinní úkony, jako jsou:

  • vytvoření, editace nebo smazání lokální Virtual Storage Machine
  • vytvoření, editace nebo smazání Virtual Storage Machine typu storage cluster
  • přesun Virtual Storage Machine mezi různými diskovými systémy VSP G1000 za účelem optimálního rozložení výkonnosti
  • přesun Virtual Storage Machine mezi starým a novým diskovým systémem pro potřeby migrace.

 management

Tak jako všechny aktuální diskové systémy Hitachi patří i nový enterprise VSP G1000 do rodiny UNIFIED umožňující kombinovat a jednotně spravovat blokový i souborový přístup. Zatímco bloky jsou v režii samotného diskového systému VSP G1000, pro obsluhu souborů je použit volitelný modul rodiny Hitachi NAS4000, jehož firmware 11.3 byl přizpůsoben právě nové enterprise platformě VSP G1000.

ZÁVĚR

Sečteno a podtrženo Hitachi Virtual Storage Machine představuje novou dimenzi architektury datových center založených na vysoké výkonnosti, maximální dostupnosti a nekompromisní flexibilitě přizpůsobit se neustále se měnícím požadavkům. Jak se říká, štěstí přeje připraveným.

Radim Petržela, HDS